ကုမၸဏီအေၾကာင္း – Point Sunseed

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

ပြိဳင့္မိသားစုေနၾကာေစ့လုပ္ငန္းကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ၊ အနံ႔အရသာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ေနၾကာေစ့ေလွာ္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိေပးႏိုင္ရန္ ေစတနာထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ပြိဳင့္မိသားစုသည္ ေနၾကာေစ့ဟုဆိုရာတြင္ နာမည္ၾကီးလွေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ျပင္ဦးလြင္၊ မြန္ဂို၊ မဲဇာႏွင့္ ေတာင္ၾကီး အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားမွ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ၊ Quality အေကာင္းဆံုးေသာ ေနၾကာေစ့မ်ားကိုသာ စံထားေရြးခ်ယ္ၿပီးထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။ အရည္အေသြးသည္သာ ပြိဳင့္မိသားစု၏ အဓိကနံပါတ္တစ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ကုန္ၾကမ္းေနၾကာေစ့မ်ားရရွိရန္ လြန္စြာခက္ခဲခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ပြိဳင့္မိသားစုမွ ရရာေနၾကာေစ့ကို အသံုးမျပဳဘဲ သြားေရာက္ရန္ခက္ခဲသည့္ေနရာမ်ားသို႔ပင္ ခက္ခက္ခဲခဲသြားေရာက္ရွာေဖြၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းေသာေနၾကာေစ့မ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ရွာေဖြခဲ့ပါသည္။ ပြိဳင့္မိသားစုေနၾကာေစ့လုပ္ငန္းႀကီးမွ မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္မာေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ “ပြိဳင့္အစဥ္ရည္မွန္း အရည္အေသြးထိပ္တန္း” ဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေတြ႔ၾကံဳလာသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္၊ အေကာင္းဆံုးကိုသာလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုေသာ ခိုင္ၿမဲသည့္စိတ္ဓာတ္ခြန္အားသည္ ပြိဳင့္မိသားစုအတြက္ အဓိကတြန္းအားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

အနံ႔အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုလွေသာ ေနၾကာေစ့ေလွာ္ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ၿပီးသည့္ေနာက္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုကို ကိုယ္ပိုင္နည္း ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အနံ႔အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုလွသည့္အတြက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏အသဲစြဲျဖစ္ေနေသာ ထမနဲ၏ အနံ႔အရသာေကာင္းမြန္လွပံုကို ပံုနမူနာယူရင္း ဂ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴအစရွိသည္ျဖင့္ ပြိဳင့္ေနၾကာေစ့ကို အေကာင္းဆံုးေသာ အရသာေပးစြမ္းႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္စပ္ခဲ့ပါသည္။ ဈာန္အမွတ္တံဆိပ္ေနၾကာေစ့ေလွာ္ကို ပြိဳင့္မိသားစုမွ ပထမဆံုး မိဘျပည္သူမ်ားထံ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ငါးႏွစ္အၾကာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အရည္အေသြးစိတ္တိုင္းအက်ဆံုး ပြိဳင္႔အမွတ္တံဆိပ္ေနၾကာေစ့ေလွာ္ကို ထပ္မံထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။ ပြိဳင့္မိသားစု၏ စဥ္ဆက္မျပတ္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ စိတ္ေစတနာ အစရွိသည္တို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ျပင္ဦးလြင္တြင္ စက္ရံုႏွစ္ရံုအထိ တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မိဘျပည္သူမ်ား၏ အားေပးမႈကို ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာအျပည့္အဝရရွိခဲ့ပါသည္။ မိဘျပည္သူမ်ား၏ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရြင္မႈ၊ အားေပးမႈသည္ ပြိဳင့္မိသားစု ေနၾကာေစ့လုပ္ငန္းအတြက္ အားအင္သစ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး ျပင္ဦးလြင္အျပင္ အျခားၿမိဳ႔ၾကီးမ်ားတြင္ပါ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ စက္ရံုမ်ားတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ စားသံုးသူမိဘျပည္သူမ်ားထံသို႔ အနံ႔အရသာအေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ေနၾကာေစ့မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိေပးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

Point Good Choice ႏွင့္ Point Love အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ ပြိဳင့္မိသားစု၏ လုပ္ငန္းခြဲအမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ပြိဳင့္မိသားစုအမွတ္တံဆိပ္တိုင္း၏ ေနၾကာေစ့ေလွာ္မ်ားသည္ အရည္အေသြးပိုင္းကို နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္သည့္အတြက္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာကို အထူးစိစစ္ ၾကပ္မတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ပြိဳင့္မိသားစု၏ ႀကိဳးစားမႈသည္ မွတ္တိုင္မ်ားစြာ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ Point Sun အမွတ္တံဆိပ္ခြဲကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ မိဘျပည္သူမ်ားထံ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ပြိဳင့္မိသားစု၏ အရသာထူးမြန္ေသာ ေနၾကာေစ့ေလွာ္မ်ားကို အရသာမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခံစားႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Point San Pwint အမွတ္တံဆိပ္ကို မိဘျပည္သူမ်ားထံ ထပ္မံမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါကာ မူလပိြဳင့္မိသားစုလုပ္ငန္းမွ လုပ္ငန္းခြဲအမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ေပါင္းစည္းၿပီး Point Sunflower Group Co., Ltd. အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

Point Sunflower Group Co., Ltd. သည္ မိဘျပည္သူမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနံ႔အရသာျပည့္စံုေသာ ေနၾကာေစ့မ်ားကို မွ်ေဝေပးလိုသည့္ ေစတနာအရင္းခံေၾကာင့္ ျပင္ဦးလြင္၊ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ မြန္ဂိုမွ ေနၾကာမ်ိဳးမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ကိုယ္တိုင္စတင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းအတြက္ အထူးဂရုျပဳထုတ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ Point Sunflower Group Co., Ltd. သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ၾကာ မိဘျပည္သူမ်ားထံ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ၊ လတ္ဆတ္ၾကြပ္ရြေသာေနၾကာေစ့ေလွာ္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိရာ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆက္လက္တည္ရွိလိုသည္မွာ Point Sunflower Group Co., Ltd. ၏စစ္မွန္ေသာရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔မွ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို စနစ္တက်ပ်ိုဳးေထာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ Point Sunflower Group Co., Ltd. မွ ေနၾကာေစ့ေလွာ္လုပ္ငန္းၾကီး အဓြန္႔ရွည္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားဝင္ျဖန္႔ခ်ိသြားဖို႔ အျမန္ဆံုးႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

သန္႔ရွင္းက်န္းမာေသာ အလုပ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးျခင္း။
ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္ျခင္း။
အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းျပင္ပအစရွိသူမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း။
Warren Buffet ၏အဖိုးတန္စကား “ရိုးသားျခင္းသည္ အလြန္အဖိုးတန္ေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ လိမ္ညာလွည့္ျဖားတတ္ေသာသူမ်ားထံမွ ရစရာမရွိ။” ကို စိတ္ႏွလံုးအိမ္တြင္ အၿမဲအမွတ္တရရွိျခင္း။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေနၾကာေစ့လုပ္ငန္းအျဖစ္တည္ရွိရန္ႏွင့္ ျပင္ပႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္။
စားသံုးသူမ်ား၏ ပထမဦးစားေပးထုတ္ကုန္အျဖစ္တည္ရွိရန္။
ယံုၾကည္အားထားရေသာ Supplier ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္လက္တြဲရန္။